Tarımda dönüşümü gerçekleştirebiliriz

On İkinci Kalkınma Planı’nda (2024-2028) tarım sektörünü yakından ilgilendiren başlıklara ilişkin değerlendirmede bulunan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, ilgili planda tarım ve gıda sektörü açısından önemli maddelerden birinin veri sistemi ve planlı üretim olduğunu belirtti. Tarımda sahip olduğumuz potansiyeli çok daha verimli değerlendirmemiz gerektiğini belirten Özdemir, “Böylece tarımda arzu ettiğimiz dönüşümü gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Bu bağlamda tarım istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirileceğini söyleyen Özdemir, plana göre tarım istatistiklerinin derlenmesi, işlenmesi, analizi ve kontrolünün etkin bir şekilde yapılması amacıyla düzenlemeler yapılacağını, bitkisel üretimde planlı üretime geçileceğini ve üretimin artırılacağını belirtti. Özdemir ayrıca, ürün ve tarım parseli bazında asgari ve azami üretim alanları belirleneceğini ve çiftçi başvurularının, üretim izinlerinin ve ekim kontrolünün çerçevesinin ortaya konulacağının altını çizdi.

Başta tarım sayımı olmak üzere ilgili maddeler uygulandığı taktirde Türkiye’nin güçlü bir tarımsal veri altyapısına sahip olacağına dikkat çeken Özdemir, bu şekilde oluşturulacak bir üretim planlaması ile özellikle stratejik ürünlerde arz ve talep dengesi korunarak verimliliğin artırılması, sürdürülebilirliğin tesis edilmesi, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması mümkün olacağını kaydetti.

“Atıl tarım toprakları verimli hale gelecek”

Bir diğer önemli başlığın ise ekilmeyen araziler olduğunu belirten Özdemir, “Buna göre: Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacaktır.

Tarım arazilerinin kullanımı etkin bir şekilde izlenecek, kullanılmayan araziler üretime kazandırılacaktır. Nadas alanlarının daraltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek, baklagillerin içinde yer aldığı münavebe uygulamaları teşvik edilecektir. Türkiye’de 202 milyon dekar işlenen tarım alanı var.

Bu alanların 30 milyon dekarı nadas alanı. Üstelik 20 milyon dekar da atıl alan var. Dolayısıyla tarım arazilerine yönelik bu karar ekilmeyen alanların daraltılmasına önemli katkı sağlayacak, arz açığı olan baklagil üretimine ivme kazandırarak yeterlilik açısından büyük faydası olacaktır” diye konuştu.

Kanunun bir diğer önemli amacının sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, “Bu kapsamda: Tarım ve sanayi etkileşiminin geliştirilmesi amacıyla sözleşmeli üretim desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. Bu karar uygulandığı taktirde üreticilerin hasat döneminde sorun yaşaması engelleneceği gibi, sanayicilerin de istediği miktar ve kalitede ürüne erişimi sağlanacaktır. Diğer yandan fiyattaki dalgalanmaların önüne geçilerek tarım ve gıda fiyatlarında istikrar sağlanmasına büyük katkısı olacaktır” dedi.

Bir diğer üzerinde durulması gereken maddenin ise sulama sistemleri olduğuna atıfta bulunan Özdemir, “Buna göre, mevcut sulama sistemlerinin rehabilitasyonuna devam edilecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımının sağlanmasına yönelik uygulamalara öncelik verilecektir” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x