“Kadına yönelik şiddetle mücadele” konulu genelgeye yönelik iddialara bakanlıktan yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgenin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda ilgili mevzuata bağlı olarak bugüne kadar yapılanlara dikkati çekmek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun koordineli ve eşgüdümlü çalışabilmesini sağlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla çıkarıldığı belirtildi.

Genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 17 tedbirin hatırlatılmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“6 numaralı tedbirde yer alan ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmaları gerçekleştirilecektir’ ibaresinin bazı yayın organları tarafından çarpıtıldığı görülmektedir. Aksine söz konusu ifade kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel temelli verilerin toplanmasında gözetilmesi gereken hassas kriterleri vurgulamaya yöneliktir.”

“CEZALANDIRMA TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA YAPILMAKTADIR”

Genelgeyle 6284 sayılı Kanun’da herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Bu tür dezenformasyonların, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaya atılan her yeni adımı karalamaya yönelik olduğu ve bu mücadeleye zarar verdiği belirtilen açıklamada, “Bu tür art niyetli karalamaların siyaset üstü bir mesele olarak ele aldığımız kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın etkisini azaltmasına izin vermeyeceğimizi, aksine faaliyetlerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x